Започва набиране на преброители за Преброяване 2011

От 10 ноември в продължение на един месец ще бъдат набирани преброители и контрольори за предстоящото през март 2011 година Преброяване на населението и жилищния фонд. Кандидатите ще трябва да подадат заявление и биографична справка по образец в Общинските преброителни комисии. Всички документи могат да бъдат изтеглени на сайта на Преброяването (www.nsi.bg/census2011)

На последното заседание на Централната преброителна комисия бяха уточнени критериите, на които трябва да отговарят бъдещите преброители. На първо място те трябва да бъдат комуникативни. Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Не се препоръчва за преброители да се назначават данъчни служители и инспектори, и полицаи.Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават хората от техния преброителен участък.

За времето от 10 до 24 март 2011 година всеки преброител ще трябва да преброи средно около 200-250 души и 80 жилища. Средното заплащане на един преброител ще бъде около 340 лв., но то е индивидуално и зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради. Заплащането на контрольорите ще бъде подобно, като един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители.

            При предстоящото преброяване ще бъдат наети над 40 000 преброители и около 7000 контрольори, които в началото на следващата година ще преминат специални обучения, като ще подпишат специална декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Населението на област Добрич към 31.12.2009 е 199 705 души. Жителите на областния център към същата дата са 92 672.

В нашата област ще бъдат наети приблизително 1053 преброители, от които за нуждите на областния град около 469 души. Това са предварителни данни и са изчислени на база на предишното преброяване на населението и жилищния фонд през 2001 година. Характерно за областта, което ще се брои по особен начин са – вилните зони, хотелите, колективните домакинства, (включващи всички видове заведения за социални грижи със стационар, дом за медико-социални грижи за деца и др.),  местата за лишаване от свобода и болници.