С 25% по-голяма заетост на хотелите в Добричко през юли-септември в сравнение с 2009 г.

Общият брой на реализираните нощувки за област Добрич във всички средства за подслон и места за настаняване през третото тримесечие на 2010 г. нараства с 25 % в сравнение със същия период на 2009 г. до 774,7 хил. бр., съобщават от Териториално статистическо бюро – Добрич. За страната нарастването по този показател е с 962,2 хил. бр. (11,4%) в сравнение със същия период на 2009 г. и е до 9 386,3 хиляди броя.

С 25% по-голяма заетост на хотелите в Добричко през юли-септември в сравнение с 2009 г.

През третото тримесечие на 2010 г. в страната са функционирали 3 349 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване , като за област Добрич наблюдаваните средства за подслон са 98. Броят на стаите в тях е 9 981 с 21 448 легла. В сравнение със същия период на 2009 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване за нашата област намалява с 13,3 % , а на леглата нараства – с 1,3%.През третото тримесечие на 2010 г. реализираните нощувки от български граждани на територията на областта в средствата за подслон и местата за настаняване нараства с 3,46 % спрямо третото тримесечие на 2009 г. до 210,3 хил. бр.

Същевременно броят на реализираните нощувки от чужденци в средствата за подслон и местата за настаняване за нашата област се увеличава с 21,7 % спрямо третото тримесечие на 2009 година. Най- много са били летовниците от Румъния, Русия, и Германия. В област Добрич сме посрещали гости и от Република Корея, Бразилия, Китай, Япония и Южна Африка.

През третото тримесечие на 2010 г. нараства и общият брой на пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване с 4,7% за страната, като за областта увеличението е с 25,5 % до 124,63 хил. бр.
За нашата област приходите от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване през третото тримесечие на 2010 г. са нараснали с 2 % – до 14,424 млн. лв., в сравнение с третото тримесечие на 2009 г. За страната нарастването по този показател за същия период е с 12,6 % – до 359,1 млн. лв.