ОПУ-Добрич продължава подготовката за зимата

Областно Пътно Управление – Добрич извърши проверка на наличност и състояние на техниката, включена в зимното поддържане на републиканските пътища. 88 са машините, с които ще се извършва снегопочистване и опесъчаване на републиканската пътна мрежа. От тях 77 са напълно подготвени, а останалите 11 са в процес на оборудване за зимните условия.

ОПУ-Добрич продължава подготовката за зимата

Наличното количество пясък в опорните пунктове на фирмата изпълнител “Пътно строителство” АД е размер на 23 750 куб.м., а на сол – 1 615 т.

Във връзка с подготовката на републиканските пътища на територията на ОПУ-Добрич през месец ноември бяха изкърпени 13 354 кв.м. пътна настилка. Предимно се работи в критични участъци.

Като част от подготовката на пътната мрежа през месеца бяха освежени 292 400 линейни метра хоризонтална маркировка. Като цяло рехабитилитираните пътни участъци в областта са 143 км.