Допълнителна експертиза по дело срещу контрольор на пътни такси

Добричкият окръжен съд назначи допълнителна експертиза по наказателното дело срещу 47-годишната Елоиза К. Н. Тя е обвиняема за това, че в качеството си на длъжностно лице – контрольор към Управление „Пътни такси и разрешителни” при условията на продължавано престъпление през периода 01.06.2006 г. – 29.07.2006 г. не е изпълнила служебните си задължения, като е пропуснала в Република България през ГКПП Кардам, без да събира винетни такси и да издава квитанции, 482 пътни превозни средства с чуждестранна регистрация, за които е следвало да събере пътна такса. С деянието са причинени значителни вредни последици – в размер на 21 592,36 лв., на фонд „Републиканска пътна инфраструктура”.

Допълнителна експертиза по дело срещу контрольор на пътни такси

Днес Добричкият окръжен съд прие назначената през декември 2009 г. съдебно-икономическа експертиза, според която Елоиза Н. е пропуснала в инкриминирания период, без да събере винетни такси 220 чуждестранни автомобили, а причинената щета възлиза на 11 163,88 лв.

По искане на страните Добричкият окръжен съд намери за необходимо да събере нови доказателства от Агенция „Пътна инфраструктура” и МВР. Добричкият окръжен съд назначи допълнителна съдебно-икономическа експертиза, в която вещото лице, след като се запознае с допълнителните доказателства, трябва да отговори, при разминавания между базите данни на МВР и АПИ в буква или цифра на регистрационния номер на вписаните като преминали автомобили, налице ли е сходство между описаните от Елоиза Н. в нейните отчети МПС и тези в справката на МВР; да се опишат и изчислят като сума таксуваните от нея на изход от България автомобили; да се изчисли броят на нетаксуваните общо през периода, като се изключат таксуваните със сходни регистрационни номера пътни-превозни средства.

Делото е отложено за 26.11.2010 г.