Напрежение в общинския съвет в началото на днешното заседание

Причина за напрежението стана изказване на лидерът на ПП „Възраждане”, който присъства на заседанието на местния парламент

Напрежение в общинския съвет в началото на днешното заседание

Първа точка от дневния ред на заседанието на Общинския съвет беше приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община град Добрич (2024 – 2026 г.) и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община град Добрич (2024-2025г.)След представянето на докладната  от кмета Йордан Йорданов, думата беше дадена на лидера на ПП „Възраждане”, който се беше записал за изказване по нея. Костадин Костадинов се обърна към кмета Йорданов, като подчерта, че е цинично той да говори за стратегия за личностно развитие в един от най-западналите градове в страната. „Няма по-пропаднал областен град от нашия град”, каза Костадинов.  „Закрихте училище - това не е оптимизация и подкрепа на личностното развитие на децата. Вижте си града в какво го превърнахте, вие сте виновен, защото сте избран мажоритарно. Вие убивате града, ужасяващо е това, което правите с Добрич, изгонихте хората”, продължи лидерът на „Възраждане”.  След като времето му за изказване изтече, общинските съветници поискаха почивка. Стигна се до размяна на лични нападки между част от съветниците.

Отговорът на Йордан Йорданов дойде след почивката. „На всички ни е ясно той и неговата партия какво е направила за Добрич. Нищо”, каза кметът в репликата си. И допълни, че най-доброто нещо, което е направил преди години, е било уволнението на Костадинов като директор на Регионалния исторически музей. „Такъв човек няма място в управлението на културни институти в нашия град“, каза още кметът.  Лидерът на „Възраждане“ пък репликира, че това е лъжа и той сам е напуснал. 

Намеси се и председателят на ОС Красимир Николов, който каза, че тази зала не е съдебна и апелира да се спазва реда.

„Голямата политика изисква човек да бъде по-мъдър, по-мълчалив. Нашият град очаква от нас да бъдем по-конструктивни”, подчерта Николов пред съветниците.

Докладната беше приета от Общинския съвет.