Общинският съвет на Добрич ще връчва награда „Ученик на годината”

Преди началото на заседанието на ОС беше връчена стипендията „Йордан Парушев” за тази година

Общинският съвет на Добрич ще връчва награда „Ученик на годината”

Днес преди началото на заседанието, председателят на Общинския съвет Красимир Николов връчи почетната стипендия „Йордан Парушев” за тази година. Носител на стипендията за 2024 година е Мадлен Йонкова Петрова, ученичка от Езикова гимназия „Гео Милев”. 

Общинският съвет на Добрич прие да стартира процедура по учредяване на ежегодна награда „Ученик на годината“ от Общински съвет гр. Добрич.  Стартирането на процедурата определя правилата, по които ежегодно да бъде избиран „Ученик на годината“. Наградата включва грамота, плакет и парична равностойност в размер на две минимални работни заплати, като средствата ще са от годишния бюджет на Общински съвет.
Целта на наградата е да стимулира личностното развитие и изява на учениците, да подтикне интелектуалните им изяви, талантите и творческите им способности, за да бъдат поощрени за постигане на отличен успех и постижения, се посочва в докладната записка, която е внесена от съветника Мирослава Малева.
Наградата ще е индивидуална и се присъжда на ученици от XII клас. Номинациите  ще се правят от училищните директори след решение на Педагогическия съвет на съответното училище. Всяко училище излъчва само една кандидатура на зрелостник. Награждаването ще се извършва ежегодно през юли.