Община Добрич обявява публично обсъждане на Правилник за „Общински солидарен фонд за подпомагане на лечението на деца“

Фондът ще има за цел да подпомага финансово родители и настойници за лечението на деца с редки заболявания, които не са вписани в НЗОК

Община  Добрич обявява публично обсъждане на Правилник за „Общински солидарен фонд за подпомагане на лечението на деца“

Вносителите на предложението за създаването на  „Общински солидарен фонд за подпомагане на лечението на деца от община град Добрич“ посочват, че  в последните години ставаме свидетели на все по-зачестяващи благотворителни кампании за събиране на средства за лечение, диагностика или закупуване на медикаменти за деца, боледуващи от редки заболявания. Известните на науката редки заболявания са над 7000 на брой и за съжаление 50% от пациентите са деца. Лечението на повечето не се заплаща от НЗОК, само за около 5% от тях има одобрено лечение. В България болните от подобни заболявания са около 350 000, в това число и жители на Община град Добрич. Родителите на такива деца често са принудени да търсят алтернативно скъпоструващо лечение, рехабилитация или диагностика в чужбина.Основните проблеми, свързани с редките заболявания, са трудното поставяне на диагноза, липса на лечение и не на последно място недостатъчно информация. Създаването на солидарен фонд за подпомагане на лечението на деца цели да подпомогне родители/законни настойници от Община град Добрич, чиито деца се нуждаят от първоначална или последваща подкрепа при диагностика, лечение, рехабилитация, закупуване на медикаменти, специализирани храни и др. 
Предложението е за нуждите на фонда да бъдат отпуснати 50 000 лв. 
Подробност относно общественото обсъждане можете да прочетете тук