Четвъртокласниците се явяват днес на национално външно оценяване по математика

Близо 55 хиляди ученици се явяват на изпит в страната, в Добричка област са 1103 - ма

Четвъртокласниците се явяват днес на национално външно оценяване по математика

Близо 55 хиляди четвъртокласници в цялата страна се явяват днес на национално външно оценяване по математика. В област Добрич на изпита са допуснати 1103-ма ученици.  Оценката от изпита се изразява в брой точки и се вписва в удостоверението за завършен начален етап на основно образование. Резултатът от изпита участва в състезателния бал на учениците, които ще кандидатстват в математическа или природо-математическа гимназия от държавния план-прием в пети клас.

Изпитът започва в 10.00 часа и е с продължителност 60 минути. За учениците със специални образователни потребности са предвидени 30 минути повече - общо 90 минути. Изпитният вариант е еднакъв за всички ученици.

Тестът съдържа 25 задачи, от които 18 задачи с избираем отговор, 5 задачи с кратък свободен отговор, 1 задача с разширен свободен отговор и 1 текстова задача с 3 три подусловия.

Резултатите ще бъдат обявени до 7 юни.