Три проекта в община Крушари ще финансира Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда

През тази година нови две кметства ще получат финансиране за реализирането на проектите си за облагородяване на публични пространства

Три проекта в община Крушари ще финансира Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда

В селата Коритен и Загорци ще бъдат изградени и възстановени паркови пространства, в които ще се монтират беседки, пейки, перголи с пейки, кошчета за отпадъци. До 30 % от стойността на всеки проект ще бъдат заделени за обновяване на зелените пространства, алеи и градини. С доброволен труд на жителите от двете села предстои да бъдат засадени вечно зелени храсти, декоративни дървета и цветя. Всеки от проектите е на стойност от 15 000 лв. В с. Коритен дейностите по облагородяване е предвидено да се изпълнят в зелената зона пред читалището, около Войнишкия паметник в селото и пространството пред пенсионерския клуб. В с. Загорци за терен за проекта е определен парка пред кметството .Също със средства от ПУДООС е финансирана и Детска градина – Крушари с изнесена група в с. Коритен. Чрез проекта на Детската градина, който е на стойност 7 500 лв., ще бъдат закупено парково оборудване за игри на открито за деца – люлка, катерушка, пързалка, пясъчник, пейки и маси за тихи игри на открито за детски активности. С част от средствата ще се озелени и облагороди съществуващия двор, за да се превърне той в зелено, забавно и безопасно място за игра на малчуганите.

Осъществяването на такъв тип малки проекти е средство освен за подобряване на публичните пространства, така и за привличане на допълнителен финансов ресурс, извън капиталовите разходи на общината.

През последните четири години пет села от общината бяха финансирани от МОСВ чрез ПУДООС – Крушари, Бистрец, Габер, Телериг, Ефр. Бакалово, както и Детска градина – Крушари.