Безплатни обучения с ваучери за заети лица

Агенция по заетостта стартира прием на заявления за обучение с ваучери по проект „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица”

Безплатни обучения с ваучери за заети лица

Ще се предостави подкрепа на заети и самостоятелно заети лица за професионално развитие и за повишаване на професионалната им квалификация и умения, в т.ч. и дигиталните. Общият  бюджет на проекта е 50 млн. лв. и се очаква близо14000 заети лица да преминат обучения.Ваучерите за обучение ще се предоставят за придобиване/повишаване на професионална квалификация или на квалификация по част от професия. Заетите лица могат да преминат обучения за придобиване на умения по ключови компетентности:КК 2.Многоезикова компетентност; KK 3. Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науките, технологиите и инженерството;KK 4. Цифрова компетентност за напреднало ниво и високоспециализирано ниво; KK 5. Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене;KK 7.Предприемаческа компетентност.

Заявленията за ваучери за обучения се подават само чрез електронно заявление. След подаване на заявлението, кандидатстващият ще получи по електронната поща информация за номера, под който е регистриран в системата на Агенцията по заетостта. При одобрение ще му бъде издаден електронен ваучер за заявеното обучение, а при неодобрение – ще получи мотивиран отговор.

Всяко одобрено лице има право да получи един ваучер за обучение за придобиване на професионална квалификация, един ваучер за обучение за придобиване на ключова компетентност 2, 3, 5 или 7, и по един ваучер за обучение за придобиване на напреднало и високоспециализирано ниво на ключова компетентност 4.