Днес е крайният срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес

На 25 май изтича и срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна секция

Днес е крайният срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес

На 25 май в полунощ изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес. Избирателите, които искат да упражнят правото си на вот, трябва да подадат заявление в администрацията по настоящ адрес или онлайн чрез електронната страница на дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО). За целта е необходимо да имат адресна регистрация на мястото, на което желаят да гласуват.Това правило не важи за студентите, които могат да упражнят правото си на вот срещу предоставяне на заверена студентска книжка и попълване на декларация на място.

На 25 май изтича и срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна секция за гласоподавателите с трайни увреждания. Общините ще проверяват по служебен път документите за увреждания при хората, които заради заболявания искат да гласуват с подвижна кутия.

Ако служебната проверка не е успешна, тогава общините би следвало да изискват от експертните лекарски комисии документи. Секция ще се образува само ако има подадени поне 10 заявления.