Община Каварна посрещна Детското полицейско управление

Доброволците от Детско полицейско управление към ОУ „Йордан Йовков“ посетиха общинската администрация в Каварна

Община Каварна посрещна Детското полицейско управление

Децата бяха посрещнати от кмета на община Каварна Елена Балтаджиева, която ги запозна със структурата и дейността на администрацията. С това посещение приключва обучението на най-малките полицейски доброволци, ученици от трети клас на ОУ „Й. Йовков“ с класен ръководител г-жа Н. Йорданова.През целия период на обучение с децата се проведоха редица занятия като:

Запознаване с работата на служителите от „Охранителна полиция“ и „Криминална полиция“, „Безопасност на движението по пътищата“, „Работа в екип“, „Лична безопасност“, „Долекарска помощ “, „Вредата от алкохола и тютюнопушенето“, Запознаване с дейността на МКБППМН (Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни), „Взаимодействие на полицията с други органи и институции“.

В заключителния етап доброволците към Детското полицейско управление участваха в провеждане на практическо занятие на светофарната уредба, което беше съвместно с полицейските служители от Районно управление Каварна и преподаватели от основното училище.

За цялостния период на обучение в проекта, за успешното представяне и активно участие, всички полицейски доброволци получиха награди от кмета на община Каварна.