От днес е забранена рекламата на хазарт в медиите

Забраната важи и за реклама на хазарта на обществени места с изключение на фасадите на казината и лицензираните клубове

От днес е забранена рекламата на хазарт в медиите

От днес влиза в сила забраната за реклама на хазартни игри в България. Промените в Закона за хазарта вече са обнародвани в „Държавен вестник“. В телевизиите и радиата вече не е разрешено да се излъчват клипове за залагания, а вестниците и интернет сайтовете не трябва да публикуват рекламни карета, свързани с хазарта. Ограниченията не се отнасят единствено за държавния спортен тотализатор.  Рекламата на хазарт се забранява и на обществени места, включително на фасади на сгради и върху имущество– държавна и общинска собственост. Изключение ще са единствено фасадите на казината и обектите, които имат лиценз за организиране на хазартни игри. 

Имената и логата на операторите ще могат да се поставят и върху билбордове, като те не трябва да са на разстояние по-малко от 300 метра от училища, детски градини, университети, студентски общежития. 

Реклама се допуска и върху спортна екипировка, спортни съоръжения, спортни зали, стадиони и басейни, материали или продукти на спортни федерации, клубове и сдружения и организации. 

Забраняват се игралните зали и казината в селища с под 10 000 жители, като изключение се прави за курортите и селищата на 30 км от граничните пунктове. 

Съветът за електронни медии ще следи дали се спазват новите правила. При констатирани нарушения СЕМ ще сезира Националната агенция за приходите, а тя ще налага санкции.