НАП напомня на гражданите да декларират доходите си до 30 април

Глоби грозят неподалите декларации или неплатилите дължимия данък

НАП напомня на гражданите да декларират доходите си до 30 април

НАП изпраща имейли или се обажда по телефона на физическите лица, за които има информация, че през 2023 година са получили хонорари, земеделски субсидии, суми от наложени платежи от продажби в Интернет и др., като им напомня, че трябва да декларират и платят данъка върху доходите от тези дейности в срок до 30 април. Данните са вписани в предварително попълнените годишни данъчни декларации, като информацията за вида на получените доходи е отразена в съответните приложения, напомнят от приходната агенция. Преди да бъдат подписани и подадени, предварително попълнените данни следва да се прегледат, допълнят и коригират при необходимост, както и да се прецени дали доходите, вписани в декларацията, са облагаеми или необлагаеми.

Облагаемите доходи подлежат на задължително деклариране, а необлагаемите, каквито например са доходите от продажба на лични вещи, могат да се обявят пред НАП по желание. 

Електронната услуга за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП) в е - Портала на приходната агенция. Лицата, които не разполагат с ПИК,  могат да го получат за минути и безплатно във всеки един офис на НАП. 

При неподаване на декларация или наплащане на дължимия данък гражданите подлежат на санкции, припомнят още от приходната агенция.