Въвеждат превантивни мерки за ограничаване на птичия грип в областта

Областна епизоотична комисия проведе заседание. В рамките на заседанието бяха приети мерки за превенция на заболяването Инфлуенца по птиците

Въвеждат превантивни мерки за ограничаване на птичия грип в областта

Д-р Илиан Славов от Областната дирекция по безопасност на храните  запозна членовете на Комисията с актуалната обстановка в страната, като подчерта, че направеният анализ от БАБХ показва сериозни поражения върху птицевъдството в страната в края на 2023 г. и началото на 2024 г. Той заяви, че именно в тази връзка е и заповедта на изпълнителния директор на Агенцията за засилване на контрола като превенция и припомни, че заболяването нанесе поражения и в област Добрич – както във ферми за кокошки носачки, така и в обекти, отглеждащи патици. „Направени бяха изследвания на заразени птици в нашата област и е доказано, че е мутация от пъдпъдъци“ – каза още д-р Славов. Той обърна сериозно внимание на начините на пренасяне на заболяването, като заяви, че вирусът е два вида – ниско и високо патогенен. След направени анализи БАБХ обръща сериозно внимание на ловните сдружения, горски и ловни стопанства, стана ясно още по време на заседанието. Д-р Славов заяви, че преди разселване на пернат дивеч ловните сдружения и стопанства трябва да изискват в документацията на птиците да има посочен резултат от проведени изследвания на птиците.Той предложи превантивни мерки за засилване на контрола на територията на област Добрич, които бяха приети от членовете на Областна епизоотична комисия, а именно – съвместни проверки от ОДБХ, МВР и АПИ по графиците за извеждане на птици от фермите за клане; засилен контрол върху нелегалното транспортиране на птици; контрол върху забраната за провеждане на пазари за живи животни и не на последно място контрол на забраната за отглеждане на птици на открито.