Подпомагане на институциите с цел развиване на трансграничния регион между България и Румъния обсъждаха на двустранна среща в Добрич

Информационното събитие бе организирано от Двустранната Търговска камара България Румъния и Областна администрация Добрич

Подпомагане на институциите с цел развиване на трансграничния регион между България и Румъния обсъждаха на двустранна среща в Добрич

Двустранна Търговска камара България Румъния (ДТКБР) съвместно с Областна администрация Добрич проведе Информационно събитие в зала „Европа“ на Областна администрация Добрич, на което присъстваха представители на общините от областта, неправителствени организации, Областен информационен център.Събитието бе по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Румъния-България - Ръководството за подготовка на проекти по Приоритет 3 – Образован регион, специфична цe.– Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието, обучението, и учене през целия живот чрез разработване на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта за дистанционно и онлайн образование и обучение.

В рамките на събитието се разгледаха следните аспекти - допустими кандидати, бюджет на поканата, разпределение на проектен бюджет, авансови плащания междинни и финално плащане, начин на подаване https://jems-robg.mdlpa.ro, индикативен тип действия, дефиниции за проекти, индикатори на ниво Програма, допустимост на разходите, разходи по подготовка и отчитане, очакван прием.

ДТКБР има за цел да подпомага и насърчава румънско-българските контакти и проекти, както и да създава партньорства между тях. Дейността й е свързана основно с това да бъде платформа, която предоставя актуална информация относно възможностите между двете страни. ДТКБР предоставя необходимата подкрепа на съществуващи организации и институции в двете страни чрез собствените си офиси в София, Букурещ и Силистра. Дейността на Камарата насърчава и популяризира сътрудничеството между България и Румъния и подпомага изпълнението на различни трансгранични проекти.
Основният фокус е подпомагане на институциите с оглед развиване на трансграничния регион между България и Румъния, заявяват от ДТКБР.