Млади фермери от област Добрич развиват стопанствата си с еврофинансиране

12 земеделски стопани от Добруджа ще получат по около 49 хил.лв. за инвестиции в стопанствата си

Млади фермери от област Добрич развиват стопанствата си с еврофинансиране

12 млади земеделски стопани от област Добрич ще получат  безвъзмездно по 48 895 лв. за  инвестиции в стопанствата си. Общата подкрепа възлиза на 586 740 лв. и е осигурена от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., по подмярка „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, информират от Областния информационен център – Добрич. Одобрените млади производители ще развиват стопанствата си предимно в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Пчеларство“ на територията на общините Добричка, Балчик, Каварна, Шабла, Крушари, Тервел и град Добрич. Земеделските стопани ще вложат безвъзмездните средства в увеличаване на обработваемите площи, в нови насаждения и в модернизация на стопанствата си.

Всички ще преминат обучения за придобиване на професионални умения и компетентности в областта на земеделието, както и по опазване компонентите на околната среда. Вече им е изплатен първият транш от по 24 447,50 лв. 

Екипът на Областен информационен център – Добрич напомня на одобрените кандидати, че до изтичане на пет години от сключване на административния договор за финансиране трябва да поддържат на видно за обществеността място плакат/табела с размер, съдържащ информация за дейността, подпомагана от ЕЗФРСР, както и да включат на професионалната си електронна страница, ако има такава, кратко описание на подпомаганата дейност.

Всички задължителни мерки за публичност са описани в Условията за изпълнение към пакета с документи, публикуван на уеб страниците на ИСУН 2020 и Държавен фонд „Земеделие“.