Наказателното правораздаване-тема на срещи с ученици, организирани в Окръжен съд- Добрич

Окръжният съд в Добрич организира две последователни срещи с ученици от СУ „Любен Каравелов“ и Частна профилирана гимназия „Райко Цончев“, пред които бе представен урок на тема „Наказателно правосъдие“

Наказателното правораздаване-тема на срещи с ученици, организирани в Окръжен съд- Добрич

С младежите разговаря съдия Калиптен Алид от Наказателното отделение на съда, която разясни кои лица са наказателноотговорни, какви наказания се налагат на непълнолетните, какво е условно осъждане, каква е разликата между умишлено и непредпазливо деяние, кои са престъпленията, свързани с наркотици. Лекторът подчерта, че нито една присъда не може да почива на предположения и съдът признава подсъдимия за виновен, само когато обвинението е доказано по несъмнен начин.Съдия Алид насочи вниманието на младежите към делата за причинена смърт по непредпазливост при пътнотранспортни произшествия и обясни каква е ролята на експертизите в тези производства и по какви критерии се определят наказанията на водачите.

Младежите питаха носят ли наказателна отговорност хората с психични заболявания, за какви деяния се налага наказание доживотен затвор, какво представлява реабилитацията.

Срещите с ученици бяха организирани в рамките на образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Двете училища са партньори на съда в тазгодишното издание на програмата.