От 15 април 2024 г. влиза в сила забраната за улов на риба в периода на тяхното размножаване

Забраната се въвежда за Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти

От 15 април 2024 г. влиза в сила забраната за улов на риба в периода на тяхното размножаване

Риболовът на карагьоз се забранява  от 01.05.2024 г. до 31.05.2024 г. вкл. в българския участък на река Дунав и на попчета от 15.04.2024 г. до 15.05.2024 г. вкл. във водите на Черно море.Забраната за риболов на калкан е от 15.04.2024 г. до 15.06.2024 г. включително. По отношение на калкана в този период се забраняват освен всякаква риболовна дейност и трансбордиране, задържане на борда, разтоварване и първа продажба.

За всички останали пролетно–лятно размножаващи се риби забраните за риболов са в зависимост от надморската височина на водните обекти.

Също така със заповедта се удължава забраната за улов на бяла риба, щука  и распер  в българския участък на река Дунав до 31.05.2024 г. вкл. с цел опазване на популацията на пролетно-лятно размножаващите се шаранови, сомови и други топлолюбиви риби в реката и намаляване на прилова им.

За лицата, извършващи любителски риболов  са определени водоеми, в които любителският риболов е разрешен в периода на забраната. В Добричка област обаче такива водоеми не са посочени в заповедта.