Областният съвет на БЧК стартира раздаването на хранителни пакети в община Крушари

От 3-ти април започна раздаването на пакети, включващи 15 вида основни хранителни продукти – брашно, захар, олио, макарони, консерви

Областният съвет на БЧК стартира раздаването на хранителни пакети в община Крушари

Това е първият транш за 2024 г., който вече е предоставен по всички населени места от община Крушари. Организацията по раздаването е предоставена на кметовете на населените места.БЧК – гр. Добрич е изпълнител по Оперативна програма за храни и/или основно материална подпомагане, като списъците на правоимащите лица и семейства са изготвени и предоставени от Агенцията за социално подпомагане – гр. София.

375 от получателите на хранителната помощ са възрастни хора, получаващи ниски социални пенсии или лица с увреждания.

Акцията по приемането и предаването на хранителните пакети бе организирана с помощта на младежи – доброволци към Местната комисия за борба с противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни.