Община град Добрич закупи хранителни продукти за над 7000 лева за настанените в приюта

Средствата са осигурени по проект „Закупуване на хранителни продукти за потребителите на социалната услуга Приют в Община град Добрич“

Община град  Добрич закупи хранителни продукти за над 7000 лева за настанените в приюта

През периода 02.01.2024 г. – 31.03.2024 г., Община град  Добрич изпълнява Проект „Закупуване на хранителни продукти за потребителите на социалната услуга Приют в Община град Добрич“ на стойност 7050 лв.,  финансиран от Фонд “Социална закрила“.


Реализацията на дейностите по проекта включва закупуване на допълнителни хранителни продукти за потребителите на социалната услуга „Приют“ – различни от вложените в ястията на кетъринга. Чрез финансовата помощ на Фонд “Социална закрила“, през зимния период  се подкрепи една от най-уязвимите социални групи – бездомни лица и такива изпаднали в кризисна ситуация и се осигури на потребителите на Приюта възможност за по-пълноценно хранене.