УС на ДФЗ отпуска 500 хил. лева за борба с доматения молец

Оранжерийните производители ще получат финансова подкрепа от 500 хил. лева за борба с вредителите по доматите за 2024 г., реши на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие"

УС на ДФЗ отпуска 500 хил. лева за борба с доматения молец
ДФ Земеделие

Целта на помощта е ограничаване загубите на продукция, причинени от вредителя Доматен миниращ молец - Tuta absoluta по зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии. Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи домати в оранжерии, по закупуване на продукти и средства за растителна защита за контрол и ликвидиране на  вредителя по културата домат. Размерът на помощта е до 100% от разходите за закупуването и прилагането на продукти за растителна защита, разрешени в Република България за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta в оранжерии за домати, но не повече от 3 500 лв./ха.
Предстои Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на земеделието и храните да изготвят указанията за предоставяне на помощта.