Изготвят План за превенция на престъпността на територията на Община град Добрич за 2024 г.

Решението е взето на извънредно заседание на новата Постоянна комисия “Обществен ред и сигурност” към Общински съвет град Добрич

Изготвят План за превенция на престъпността на територията на Община град Добрич за 2024 г.

Заседанието е свикано от председателя на комисията Зорница Михайлова във връзка с протестите, организирани от граждани по повод убийството, извършено в Градския парк в Добрич и с цел вземане на мерки за подобряване на сигурността в Общината.


На заседанието са присъствали председателят на комисията и членовете й -Мирослава Малева, Радослав Георгиев, Дениз Дюкянджи и Ружа Сотирова, кметът Йордан Йорданов, председателят на Общински съвет Красимир Николов, гл.инспектор Пейчев от Първо Районно управление, Венцислав Великов - организатор на протестите и други негови съмишленици. Изслушани са гражданите и са обсъдени предприетите мерки от общината и от органите на МВР за повишаване на сигурността и опазването на обществения ред.

Комисията единодушно реши да бъде изготвен План за превенция на престъпността на територията на Община град Добрич за 2024 г. Планът ще бъде изготвен от комисията съвместно с общинска администрация, органите на МВР и гражданите.