Започна подмяната на 680 нови осветителни тела в Добрич

Започнаха дейностите по подмяна на уличното осветление в Добрич. Първо се боядисват стълбовете, написа в профила си кметът на града Йордан Йорданов

Започна подмяната на 680 нови осветителни тела в Добрич

Проектът се извършва на бул. „25-ти септември“, бул. „Добруджа“, бул. „Русия“ и ул. „Батовска“. Първо се пребоядисват стълбовете, след което ще бъдат подменени осветителните тела.


Ще бъдат подменени общо 680 осветителна тела, от които 588 бр. с LED и 92 бр. с LED, захранвани с фотоволтаичен панел.

Очакваните резултати са намаляване на преките разходи за електроенергия за улично осветление с поне 50%, при осигуряване на по- високо качество на осветлението

Проектът се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Подмяната на уличното осветление с енергоефективно и осигуряване на по-добра осветеност през тъмните часове на денонощието е политика, която следваме по всички възможни проекти за реконструкция. Община Добрич е подала и ново проектно предложение, до размера на максималната допустима стойност, като целта е да се обхване възможно по-голяма част от системата за улично осветление на град Добрич – около 4000 осветителни тела.