Две положителни проби за африканска чума са установени при диви прасета от началото на годината в Добричко

Областна епизоотична комисия прие мерки за превенция срещу Африканска чума по свинете

Две положителни проби за африканска чума са установени при  диви прасета от началото на годината в Добричко

От началото на годината до месец март в страната са регистрирани положителни проби при отстреляни диви прасета на територията на областите Пазарджик, Смолян, Ямбол и Пловдив, сподели д-р Славов от областната дирекция по безопасност на храните. Има регистрирани и две положителни проби при отстреляни диви прасета и в област Добрич – на териториите на общините Генерал Тошево и Тервел. Вземаните периодично проби в индустриални ферми за свине в областта досега са отрицателни, посочиха ветеринарните специалисти.


С цел недопускане разпространение на заболяването на територията на областта в рамките на заседанието бяха приети мерки за превенция, а именно – извършване на инвентаризация на личните стопанства 3 пъти годишно, като две от проверките да се извършват от местните власти, а третата проверка да е съвместно с ветеринарен лекар; да се извърши депопулация на задните дворове, които не са възстановени; веднъж годишно, но не по-късно от 30.11.2024 г., да се вземат проби за изследвания; съвместно с МВР да се извършват периодични проверки за транспорт на животни; на тримесечие да се правят клинични изследвания на животни в задните дворове; да се разпространят сред населението материали за заболяването.