Окръжният съд в Добрич призна финансова санкция за укриване на данъци, наложена на български гражданин в Германия

Българинът не декларирал 12 стека цигари и избегнал данък в размер на 438 евро

Окръжният съд в Добрич призна финансова санкция за укриване на данъци, наложена на български гражданин в Германия

Състав на Окръжния съд в Добрич призна решение на германските съдебни власти, с което на жител на Добричка област е наложена финансова санкция за престъпно укриване на данъци. Мъжът е санкциониран за това, че на 17 март 2022г. при митническа проверка на федерална магистрала, в посока на движение Нюрнберг Манхайм, е държал в микробус 12 стека цигари с цел търговия и след като не ги е декларирал, е избегнал плащането на законно дължим данък в размер на 438.56 евро.


С влязло в сила решение на Районен съд – Хейлброн за извършеното деяние на българския гражданин е наложена финансова санкция за сумата от 277.50 евро - глоба в размер на 200 евро и 77.50 евро за разноските в производството.

Делото в Окръжен съд – Добрич е образувано след постъпило удостоверение от Федерална служба „Правосъдие“ – град Бон, Германия, с искане за признаване на постановената санкция. Съдебният състав прецени, че не са налице основания за отказ и засегнатото лице следва да плати 277.50 евро, равностойни на 542.74 лева.

Пред Окръжния съд в Добрич е представен платежен документ, от който е видно, че мъжът вече е платил в пълен размер и дължимия данък.

Решението на Окръжния съд подлежи на обжалване пред Апелативен съд – град Варна в 7-дневен срок.