От днес 56 лекарства за хипертония стават безплатни за пациентите

Над 300 други лекарства за сърдечно-съдови заболявания са с намалено доплащане

От днес 56 лекарства за хипертония стават безплатни за пациентите

56 лекарства за сърдечно-съдови заболявания, сред които за хипертония, аритмия и други често срещани хронични състояния, стават напълно безплатни за пациентите от днес.


Други над 300 ще са с намалено доплащане, като цената за пациента ще е средно с 58% по-ниска.

Заплащането от НЗОК ще е 100% за поне една разновидност на лекарствата, съдържащи 52 активни вещества в позитивния лекарствен списък, които се изписват с рецепта и се намират в аптечната мрежа. В списъка са включени всички 407 различни дозировки и търговски наименования на тези 52 активни вещества, които притежават разрешение за употреба в България.

За всяко активно вещество има един или повече лекарствени продукти/разфасовки, които са напълно безплатни. За различните им разновидности ще има доплащане от страна на пациентите, което е значително намалено спрямо досегашните нива на доплащане. За 40 от лекарствата доплащането е под 1 лев.