Планови прекъсвания на електрозахранването на 21 март

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

Планови прекъсвания на електрозахранването на 21 март

Четвъртък, 21.03.2024 г.:В периода 18.03.2024 - 22.03.2024 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крушари.

В периода 18.03.2024 - 22.03.2024 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Божурово.

В периода 18.03.2024 - 22.03.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Врачанци, с. Росеново, с. Божурово, с. Овчарово, с. Ломница, с. Сливенци, гр. Добрич; БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД..

В периода 18.03.2024 - 22.03.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Козлодуйци, с. Лясково, с. Камен, с. Житница, с. Тянево, с. Пчелник, с. Черна, гр. Добрич - ЗП ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ, ДНД РЕНТ ЕООД, ЕКОСТРОЙ АД, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД.

В периода 18.03.2024 - 22.03.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Паскалево, гр. Добрич - Северна индустриална зона; БИО ООД, ДАНЧИК ЕООД, ЗК ВЪЗРАЖДАНЕ; САВИМЕКС ООД, ПЕТРОЛ АД, ДОБРИЧКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ ООД, ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ ЕООД, АГРОХИМИКАЛИ ООД, КОРН БЪЛГАРИЯ АД, ТОПЛИВО АД.

В периода 18.03.2024 - 22.03.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Александрия, с. Абрит, с. Коритен, с. Северняк, с. Поручик Кърджиево, с. Капитан Димитрово, с. Габер, с. Огняново.

В периода 18.03.2024 - 22.03.2024 от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Оброчище – ул. Добруджанска; ул. Комсомолска; ул. Тунджа; ул. Незабравка; ул. Преслав; ул. Мусала; ул. Пирин; ул. Стара планина; ул. Велека; ул. Ленена фабрика; ул. Лозарска; ул. Перуника; ул. Рила; ул. Тимок; с. Църква.

В периода 18.03.2024 - 22.03.2024 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Част от с. Златия - част от ул. Първа, част от ул. Десета и част от техните пресечни.

В периода 20.03.2024 - 21.03.2024 от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Божаново.

На 21.03.2024 от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Балчик: Елпром; ул. Волга; ул. Стара планина № 1- 19; ул. Струма № 30– 42, 23- 39; ул. Тунджа № 1– 29, 2– 56; ул. Средна гора № 1– 11, 2- 26; ул. Арда № 7– 19, 20– 36; ул. Марица; ул. Рила; ул. Дунав № 2- 6; ул. Черно море № 57- 115; м-н CBA; стрителна борса- Колорит 90; бивш р-т Балик; Оптика; ул. Искър; ул. Осъм; ул. Вит; м-ст Сухите лозя; м-н Кедър; Игрална зала.

В периода 18.03.2024 - 22.03.2024 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Пл. Дол - част от ул. Седма, част от ул. Осма, част от ул. Девета и част от техните пресечни.

В периода 18.03.2024 - 22.03.2024 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: част от ул. „Русия“, част от ул. „Митко Палаузов“, част от ул. „Опълченска“, част от ул. „Христо Ботев“.

В периода 18.03.2024 - 22.03.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Българево.

В периода 18.03.2024 - 22.03.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „Л. Каравелов“; ул. „Добри Христов“; ул. „Георги Кирков“.

В периода 18.03.2024 - 22.03.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Раковски.

На 21.03.2024 от 09:45 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: ж. к. „Балик“, бл. 25, вх. А, Б, В и Г, бл. 67, вх. А и Б, бл. 69, вх. А, Б и В, бл. 70, вх. А, Б и В, детска градина №32 „ЗОРНИЦА“, Център за настаняване от семеен тип „ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“ Йовково – юг, ул. Копривщица, ТП Кл. Охридски.

В периода 18.03.2024 - 22.03.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Нейково.

В периода 18.03.2024 - 22.03.2024 от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Гр. Тервел: ул. Искър и ул. Хаджи Димитър от № 37 до № 67.

На 21.03.2024 от 09:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Кардам, с. Огражден, с. Снягово, Птицеферма Генерал Тошево и с. Горняк.

На 21.03.2024 от 12:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: в района на с. Александър Стамболийски, с. Бежаново и част от с. Захари Стояново.