Днес празнуват и самодейците

На 1 март отбелязваме Деня на самодееца и любителското художествено творчество

Днес празнуват и самодейците

На този ден празнуват хората, които отдават време и сили и упорито работят за запазване на българските традиции, култура и дух. Човекът - самодеец е талантлив и щедър човек.
Още в ранна възраст е погален от бога, надарен с хубав глас, верен слух, чувство за ритъм и сценично присъствие. Той е със сърце на длан, готов да дарява радост и удоволствие на другите, отделяйки от свободното си време, лишавайки се от семейния уют, укоряван от близките и поощряван пак от тях. Човекът-самодеец обича хората и живее за тяхното одобрение, за техните аплодисменти.