28 Февруари 2024 г. – ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА

Инициативата започва от 2007 г.

28 Февруари 2024 г. – ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА

Световеният ден на розовата фланелка е събитие, което се провежда в последната сряда на месец февруари. На този ден Розовата фланелка символизира протест срещу насилниците в училищата и не само. Преди 10 години в Канада след като ученици стават свидетели на тормоз на техен съученик, който носил розова фланелка, решават на следващия ден да отидат с розови фланелки на училище. Така те изразяват несъгласието си с училищния тормоз.

Тормозът в училище или в детската градина е налице тогава, когато се осъществява злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете, според Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование на Министерството на образованието и науката. Тази проява обикновено се извършва от доминиращата позиция на едната страна, която се използва, за да бъде другата страна наранена физически или психически, унизена или изолирана. Изключително типично за тормоза е, че той се повтаря многократно във времето.


Източник: rzibl.org