Над 9300 работодатели от Добрич вече обявиха изплатените през 2023 г. доходи на физически лица

Днес е последния срок за подаване на справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ

Над 9300 работодатели от Добрич вече обявиха изплатените през 2023 г. доходи на физически лица

Повече от 9300 работодатели и самоосигуряващи се лица от Добрич, които са изплатили доходи на физически лица през 2023 г., включително и от трудови правоотношения, вече ги обявиха пред НАП.  


Офисът на приходната агенция в града призовава платците на доходи да следят резултатът от обработка на подадените по електронен път данни, който информационната система генерира автоматично. Близо 600 справки по чл. 73, ал. 1 и почти 450 броя по ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) са отхвърлени/неприети към настоящия момент. Получените в НАП данни от предприятията ще бъдат въведени в предварително попълнените данъчни декларации, които ще са достъпни в Портала за електронни услуги в началото на март, поради което е изключително важно справките за изплатени облагаеми и необлагаеми доходи да бъдат подадени коректно. 

От местния офис напомнят, че работодателите могат да проследят декларираните от тях данни чрез електронните услуги, достъпни в Сайта с персонален идентификационен код и квалифициран електронен подпис.