Удължава се срокът на договора на Проект „Грижа в дома – община Генерал Тошево“

Благодарение на проекта по Програма "Развитие на човешките ресурси" в община Генерал Тошево за година са били обгрижени 201 потребители

Удължава се срокът на договора на Проект „Грижа в дома – община Генерал Тошево“

Община Генерал Тошево сключи Допълнително споразумение с Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 за удължаване дейностите по Проект „Грижа в дома – община Генерал Тошево“, съфинансиран от Европейски социален фонд плюс с 3 месеца. Проектът стартира на 6 март 2023 г. и е със срок до 6 март тази година. С допълнителното споразумение, срокът за изпълнение на дейностите по проекта се удължава до 6 юни 2024 г.


Общата стойност на проекта става 687 718,43 лева. В хода на изпълнение на проекта, се доказа огромното му социално-икономическо значение и реална помощ, която се предоставя на лицата в риск, като услуга от общ икономически интерес. В продължение на година над 201 потребители се обгрижват от наетите по проекта домашни санитари, медицинска сестра-фелдшер, психолог.