Одобрен за финансиране е проект за обновяването на централен пазар - град Добрич

Публикуван е Законът за държавния бюджет на Република България за 2024 година

Одобрен за финансиране е проект за обновяването на централен пазар - град Добрич
Снимка: НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В него за капиталови разходи по инвестиционната програма за общински проекти за област Добрич са одобрени общо 52 проекта на стойност 108 228 300 лв. Сред тях са ремонти и рехабилитации на улици, пътища и водопроводна мрежа, ремонти и изграждане на детски градини и детски площадки.
 
Сред по-големите проекти, които са одобрени за финансиране в областния град Добрич, са обновяването на централен пазар - град Добрич, и прилежащата му територия,  основен ремонт и обновяване на Огледална зала „Нели Божкова“, достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в спортен комплекс „Добротица“, спортно тренировъчно игрище с естествен терен за футбол и съблекални в парк „Свети Георги“ и др.
 
В Тервел ще започне изграждането на комплекс с общински жилища и трапезария, за което ще бъдат отпуснати 2, 4 млн. лв, а общата стойност на проекта е 4,8 млн. лв.
 
Малко над 6 млн. лв. ще бъдат осигурени на Шабла за рехабилитация на общинския път Тюленово – Горун.
 
За първи път по предложение на всички народни представители от област Добрич в бюджета на Министерството на образованието и науката е включена и субсидия в размер на 100 000 лв. за Добруджанския институт. Институтът е създаден през 1932 г. и след това закрит през 50-те години на XX век в съответствие с провежданата политика на национален нихилизъм от просъветския комунистически режим. Възстановен е отново през 2012 г. в Балчик и има за цел да изследва и изучава миналото и настоящето на българите, останали извън пределите на България, като предмет на неговите изследвания е Добруджа.