Част от две улици в Плачидол и Карапелит ще бъдат рехабилитирани по Програмата за развитие на селските райони

Участъци от улици в Плачидол и Карапелит ще бъдат рехабилитирани, а Домашният социален патронаж в Дончево ще получи професионално кухненско оборудване по проект на община Добричка

Част от две улици в Плачидол и Карапелит ще бъдат рехабилитирани  по Програмата за развитие на селските райони

Административен договор за това вече е подписан от община Добричка. Той е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по две подмерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.Проектното предложение включва комплекс от дейности – рехабилитация на участък от улица „Девета“ в с.Плачидол, рехабилитация на участък от улица „Двадесет и четвърта“ в с.Карапелит и доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване в Домашен социален патронаж  в с. Дончево.

Одобрената стойност на проекта е  192 537 лв., а крайният срок за изпълнение – 30 юни 2025 г.

Проектните дейности ще способстват за подобряване на жизнената среда и повишаване на икономическата и социална привлекателност на региона чрез рехабилитация на част от уличната мрежа и обновяване на социалната инфраструктура .