Художествена галерия – Добрич с още два спечелени проекта

Екипът на галерията разработи два проекта по програми на Министерството на културата, които ще бъдат реализирани през 2024 г.

Художествена галерия – Добрич с още два спечелени проекта

Първият проект е Пленер „Хартията – същност и намеса“ 2024. Той е по Програма за финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства и ще бъде осъществен изцяло със средства от Министерство на културата. Със спечеления проект ще бъде организиран четвъртият поред пленер „Хартията“. През 2021г. е възстановено неговото провеждане, а сега е вече утвърдено като значимо културно събитие в Добрич през празничния за града месец септември.
 Вторият проект е „Реставрация на творби от фонд „живопис“ на ХГ – Добрич“ и е по Програма „Целево финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии“, Тема „Дейности по опазване на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии“, в рамките на който ще бъдат реставрирани 11 картини на автори със значим принос в българското изобразително изкуство от фонд „Живопис“  на галерията. Творбите ще бъдат приведени в експозиционен вид и ще бъдат представени на публиката след тяхната реставрация.