Над 320 зимуващи лебеди са наблюдавани край Шабленския езерен комплекс

Една част от тях са тундрови лебеди, а останалите – пойни. И двата вида са защитени на територията на страната и са включени в Червената книга на България

Над 320 зимуващи лебеди са наблюдавани край Шабленския езерен комплекс
Снимка: © Михаил Илиев/БДЗП 

Над 320 зимуващи лебеди наблюдавахме в обработваеми земи в района на Шабленския езерен комплекс в Крайморска Добруджа на 5-ти декември.  2/3 от тях са тундрови лебеди, а останалите – пойни. И двата вида са защитени на територията на страната и са включени в Червената книга на България. За разлика от третия вид лебед - немия, който се размножава и се среща целогодишно у нас, тези два вида са далечни мигранти и, подобно на червеногушите и големите белочели гъски, пристигат у нас през зимата от северните части на Палеарктика. 
Преди няколко години в района на Дуранкулашкото езеро е регистриран тундров лебед, маркиран с нашийник, от тундрата на полуостров Ямал, Русия. Наблюдава се трайна тенденция в последните 5 години за увеличаване на броя на зимуващите тундрови лебеди в Крайморска Добруджа.  Компания на лебедите правиха и 5 сиви жерава.


Източник: Българско дружество за защита на птиците BirdLife Bulgaria

Снимки: © Михаил Илиев/БДЗП