ТЕЛК към МБАЛ-Добрич излиза в отпуск от 28 декември до 5 януари

РЗИ – Добрич няма да прекъсва приема на жалби срещу ЕР, както и заявления – декларации за освидетелстване и преосвидетелстване  на лицата от ТЕЛК.

ТЕЛК към МБАЛ-Добрич излиза в отпуск от 28 декември до 5 януари
Съставът на ТЕЛК към МБАЛ-Добрич няма да работи в периода от 28.12.2023 г. до 05.01.2024 г. поради ползване на платен годишен отпуск от членовете на ТЕЛК.  Заседанията ще бъдат възобновени на 08.01.2024 г.
РЗИ – Добрич няма да прекъсва приема на жалби срещу ЕР, както и заявления – декларации за освидетелстване и преосвидетелстване  на лицата от ТЕЛК.
Документи  за ТЕЛК се приемат в РЗИ – Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 57, стая 112  - приемната на Регионалната картотека на медицинската експертиза лично от гражданина или от законния му представител или пощенски оператор. 
Работното време на РКМЕ при РЗИ – Добрич с граждани е от понеделник до петък от 08.30 ч. до 14.30 ч.
Допълнителна информация гражданите могат да получат на телефон  058/601 078.