Украински граждани завършиха курс по български език

Библиотеката отново бе домакин на връчването на сертификати за завършен курс по български език (ниво А2) на украински граждани, пребиваващи в България

Украински граждани завършиха курс по български език

Проектът се реализира от БЧК - Добрич и Висше училище по Мениджмънт – Добрич. Поздравления към курсистите поднесоха д-р Артюн Еринозов – директор на БЧК Добрич, доц.д-р Тодор Радев, ректор на ВУМ Добрич и д-р Елена Коева-Юрченко, директор на БИК към ВУМ – Добрич, преподавател в проведеното обучение. Всички получиха сертификати за успешно завършен езиков курс.

Участниците в обучението благодариха за грижите и помощта, която им оказва БЧК Добрич и ВУМ Добрич.