Днес е международният ден на гражданската авиация

На днешния ден (7 декември) отбелязваме Международния ден на гражданската авиация.

Днес е международният ден на гражданската авиация

Той е обявен през 1994 г. от ICAO (International Civil Aviation Organization), чрез Резолюция на A29- 1, за да отбележи 50-годишнината от създаването на организацията.

През 1996 г. по инициатива ICAО и с помощта на канадското правителство, Общото събрание на ООН официално признава датата 7 декември като Международен ден на гражданската авиация.

На този ден, но през 1944 г. е подписана Конвенцията за международната гражданска авиация.

Целта на световния празник е да засили вниманието в глобален план върху значението на международната гражданска авиация в социално-икономическото развитие на държавите, и на ролята на ICAО за насърчаване на безопасността, ефективността и редовността на международния въздушен транспорт.