Предприети са необходимите мерки за предстоящия студентски празник

За осигуряване на спокойно и безопасно празнуване на студентите служителите от ОДМВР – Добрич и РДПЗН Добрич са извършили проверки в хотели, къщи за гости хижи, ресторанти и питейни заведения, където предстои да се празнува 8-ми декември на територията на областта

Предприети са необходимите мерки за предстоящия студентски празник

Издадени са необходимите разпореждания за отстраняване на неизправности, извършен е инструктаж на персонала за спазване на пожарните правила и норми.

С цел опазването на обществения ред и безопасността на движение са проведени срещи и с управители на фирми, упражняващи охранителна дейност. Организирани са и срещи с органите на местната власт за планиране и координиране на мерките за опазване на обществения ред на публични места и безопасността на движението по пътищата.

Предприети са необходимите мерки за завишаване контрола на общоопасните средства, съгласно Закона за оръжията, взривните вещества  пиротехническите изделия.

Предвижда се в близост до местата за празнуване, в периода от 08.12.2023 г. до 10.12.2023 г. (петък-неделя), да се засили полицейското присъствие, планирани са специализирани полицейски операции, с цел недопускане на нарушения на обществения ред, управление на автомобили, след употреба на алкохол и наркотични вещества, управление на превозни средства, без необходимата правоспособност, технически неизправни автомобили и продажба на акцизни стоки без бандерол.