Областният управител: Да не се преминава в близост до „Високото тяло”

Извършен бе оглед на сградата на пл. ”Свобода”

Областният управител: Да не се преминава в близост до „Високото тяло”

Областният управител Йорданка Костадинова  направи оглед на сградата на пл. “Свобода” в центъра на града, за която за пореден път граждани подават сигнали, че има опасност алуминиеви елементи да паднат. Поставена е сигнала от служители на РД ПБЗН, с която се определя перимерът, в който не е желателно да преминават хора.

Още с влошаване на метеорологичната обстановка и в следствие на силния вятър, бяха подадени сигнали, че има проблеми, каза Й. Костадинова. “Запознах се със състоянието и през цялата седмица експерт от Областна администрация ежедневно наблюдава ситуацията. Очакваме времето да позволи работа на височина, за да може алпинисти да укрепят нарушената облицовка от алуминиеви елементи. Затова към настоящия момент единствено можем да поставяме обозначителна лента, с която да се поставят граници на опасния периметър за преминаване. Нека хората бъдат внимателни и да не минават близо покрай сградата. Отправям молба и към собствениците на търговски обекти в приземния етаж – не премахвайте сигналната лента, защото крие рискове за премиващите граждани”- казва областният управител.

Т. Нар. Високо тяло в центъра на града е в режим на етажна съсобственост, като стопанисването се извършва от Общо събрание на собствениците – юридически лица, държавни и частни структури, и неправителствени организации. Общото събрание взема решения, като всеки съсобственик участва с процент, релевантен на собствеността. Областният управител има 10 % собственост и такъв е процентът с право на глас в Общото събрание. Заради настъпилите конструктивни промени от силния вятър се поддържа връзка с управителя на етажната съсобственост г-н Емил Тасков и има готовност да се вземат мерки – алпинисти да възстановят нарушената алуминиева обшивка, чиято дебелина е 0,5 мм.