По общия ред ще се гледа дело за причинена по непредпазливост смърт вследствие на умишлено нанесена телесна повреда

Пред Съда е изправен подсъдимият А.Г., на когото е повдигнато обвинение за това, че на 6 август 2020г., в Добрич, причинил по непредпазливост смъртта на млада жена от същия град, с която живеел на семейни начала, вследствие на умишлено нанесена средна телесна повреда

По общия ред ще се гледа дело за причинена по непредпазливост смърт вследствие на умишлено нанесена телесна повреда

Производството ще премине по общия ред – с призоваване на всички свидетели и вещи лица. Съдебният състав прецени, че са налице основания за разглеждане на делото при закрити врата, за да се предотврати разгласяване на факти от интимния живот на пострадалата и подсъдимия.

Трима родственици на починалата са конституирани като частни обвинители и граждански ищци в процеса. Допуснати за съвместно разглеждане в наказателното производство са предявените от тях граждански искове - всеки в размер на 100 000 лева.

Следващите заседания са насрочени за 29 януари и 5 февруари 2024г., от 10 часа, като за първото заседание ще бъдат призовани свидетелите, а за второто вещите лица по списъка от обвинителния акт.