Над 341 хил. лева изплати ДФЗ на стопаните за борба с доматения молец

Средствата са преведени с над 2 седмици по-рано от предвидения срок – 15 декември

Над 341 хил. лева изплати ДФЗ  на стопаните за борба с доматения молец
ДФ Земеделие

Подпомагане получиха 154 земеделски производители.
Подпомагането има за цел да компенсира разходите на оранжерийните зеленчукопроизводители, направени за продукти за растителна защита срещу миниращия молец. Размерът на помощта е до 100% от разходите за закупуването и прилагането на продукти за растителна защита, разрешени в Република България за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta в оранжерии за домати, но не повече от 3 500 лв. на хектар с включено ДДС, годишно.
За настоящата година бюджетът по това направление е 500 хил. лева.