Днес ще тестват системата BG-ALERT в цялата страна

Националният тест на BG-ALERT ще се проведе между 12:00 и 12:30 часа

Днес ще тестват системата BG-ALERT в цялата страна

За да се получи тестовото съобщение, телефонът трябва да е произведен през последните няколко години.  Ако устройството е по-старо, има вероятност да не получи известие.  След националния тест ще бъдат обобщени резултатите. Ще бъде изготвена наредба, която разписва административния ред за подаване на съобщения за опасности и бедствия, а идната година системата ще бъде въведена официално.