Възстановено е електроснабдяването в областта

Екипи на дружествата извършват възстановителни дейности по мрежите в населени места

Възстановено е електроснабдяването в областта

По данни на „Електроразпределение Север“ АД вече изцяло е възстановено електроснабдяването в област Добрич. Екипи на дружеството извършват дейности по електропреносната мрежа в населени места – работи се по общини както следва – в 1 село в община Шабла, в 4 села в община Тервел и също толкова села 4 на брой в община Крушари.

Дежурният диспечер на ВиК Добрич информира, че е възстановено електрозахранването на помпените станции.

Дежурните по общини информират за нарушено водоподаване както следва – в 1 село в община Балчик, в 3 села в община Шабла, в 6 села в община Каварна, в 4 села в община Тервел, също в 4 села в община Крушари и в 10 села в община Добричка.

Всички пътища от републиканската пътна мрежа са отворени за движение без ограничения и са проходими при зимни условия.