Иновации и предстоящи тенденции във филтрирането на вода

Над две трети от нашето тяло е съставено от вода. Тя е основен компонент на всяка клетка и среда за транспортиране на необходимите хранителни вещества. Затова не е изненадващо, че за правилното функциониране на органите и цялостния ни тонус ежедневно се нуждаем от достъп до качествена вода

Иновации и предстоящи тенденции във филтрирането на вода

Отчитайки здравословните ползи от консумацията на достатъчно количество чиста вода, производителите на водни филтри днес предлагат все по-иновативни решения. За съжаление, за да разчитаме на действително освободена от вредни примеси вода, вече не е достатъчно само да я преваряваме или напълним в кана с обикновен активен въглен. 

Увеличените нива на замърсяване в питейните източници и нарастващото потребителско търсене на ефективни пречиствателни системи стимулира компаниите да влагат във филтриращите си продукти все по-нови технологии.

Популярни иновации във филтрирането на вода

Голяма част от хората днес с основание се тревожат за състава на водата, която достига до домовете и на работното им място. Желаейки да си гарантират безопасна, здравословна среда, се насочват към модерните системи за филтрация. 

Най-напредничавите екипи от инженери умело разработват иновативни методи за третиране в съчетание с последните достижения на техниката и материали от ново поколение.

Система с обратна осмоза

Когато се филтрира с такъв сегмент, разтворените вещества се задържат от порите на мембрана, пропускаща само водните молекули. Тя отстранява на почти 100% бактерии, нитрати, хормони, вируси, пестициди и други, както и солите на калция и магнезия, причиняващи твърдостта на водата.

Много съвременни машини за вода доставят студена, гореща и дори газирана вода, пречистена с обратна осмоза.

Йонизатор за вода

Днес съществуват специални уреди, базирани на технологията електролиза за пречистване и йонизиране на питейна вода. Получената вода е изключително чиста и дори според извършваните изследвания притежава допълнителни ползи за здравето.

Минималистичен дизайн

Значителна част от потребителите разполага с ограничено пространство в дома или офиса си и имат нужда от по-малки уреди за филтрация. Фините микротехнологии, прецизни уреди и креативни дизайнери позволяват на производителите да разработват цели серии ефикасни продукти, които са с много по-компактни размери.

Докато правостоящите машини за вода се предпочитат за по-големи помещения, настолните са удобни за малък офис или кухня и могат да се поставят и под мивката, и на плота. 

Реминерализация

Тенденцията за реминерализация е в своя възход и търсенето на алкална и рН-балансирана вода е причината в интелигентните пречистващи системи да се вгражда и реминерализиращ сегмент. Това се отнася особено за системите с обратна осмоза, които поради перфектното филтриране отстраняват и важните за организма минерали.

Умни филтриращи системи

За по-големи жилища, офиси и бизнес обекти са разработени различни модели пречистватели за вода с активен въглен в комбинация с омекотител. Освен че продуктът е 2 в 1, може да се монтира на главния водопроводен кран и да се управлява дистанционно.

Това са само няколко от иновациите в сферата на пречистването на вода, но предвид нарастващите изисквания на потребителите, вече се очертават и нови тенденции.

Тенденции във филтрирането на вода

Самото пречистване на вода за питейни нужди е здравословен тренд в световен мащаб, тъй като необходимостта от чиста вода е безспорна. В отрасъла за пречистване постоянно се внедряват технологични иновации, които водят до затвърждаване на стари и възникване на нови тенденции.

Предпочитани са настолните модули с обратна осмоза

Те пречистват водата с обратна осмоза и с модул с активен въглен. Разполагат се на домакинския плот и се свързват директно към крана - бързо, лесно и с удобен достъп за обслужването му. Моделите дават възможност за превключване между филтрирана и нефилтрирана вода и се предвижда да заемат водещо място на пазара като системи за локално ползване.

Увеличено използване на системи за нанофилтрация

Уредите за нанофилтрация са малки и удобни. Пречистват потока от водопреносната мрежа с помощта на механичен филтър, карбонов блок и 2 мембрани за нанофилтрация, като процесът се контролира с прецизна електроника. 

В бъдеще се очаква да нараства търсенето на многостепенните системи и на технологии като ултрафилтрация и стерилизацията с UV лъчи.

В стремежа си да си осигури чиста вода, човечеството ще търси все по-нови начини – екологични, ефективни и достъпни, а присъствието на уредите за филтриране ще бъде задължително във всеки дом и офис.