КПКОНПИ ще разследва конфликт на интереси на кмета на Община Добрич Йордан Йорданов по сигнал на съветници от ГЕРБ

Поводът за сигнала е продажбата и промяната на предназначението на 1 223 дка общинска земя от територия „обработваеми площи земи-трайни насаждения“ в зона „терени за енергийни производства“ за изграждането на фотоволтаичен парк на дружество, част от което е и майката на Йордан Йорданов

КПКОНПИ ще разследва конфликт на интереси на кмета на Община Добрич Йордан Йорданов по сигнал на съветници от ГЕРБ

След внимателен и задълбочен анализ след провелата се сесия на Общинския съвет Добрич на 19 септември от ПП ГЕРБ смятат, че има обосновано предположение за наличието на конфликт на интереси на кмета на Община Добрич Йордан Йорданов по отношение на процедиран имот от 1 223 дка, който се намира между бул. „Добруджа“ и околовръстния път при разклона за с. Врачанци, както и по отношение на заявлението за частично изменение по ОУП.


По тази причина групата съветници от ГЕРБ/СДС са подали сигнал до КПКОНПИ в четвъртък, 21 септември, тъй като Общинският съвет не е компетентният орган, който може да разследва подобни подозрения. 

По време на брифинг пред медии днес Иво Пенчев заяви, че кметът няма право да входира докладни и решения, които носят материален интерес за него или членове на неговото семейство, в случая неговата майка. 

Детелина Николова от ГЕРБ направи уточнението, че по време на заседанието на Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство и инфраструктура, проведено на 14 септември, не са получили документите за собственост на три поредни докладни записки за промяна на ПУП. По тази причина се е стигнало и до проверка по отношение на дружеството, закупило спорния парцел. Установено е, че заявлението, постъпило в общината за това частично изменение, е от ЕООД СОЛ ИНВИКТУС 444, което впоследствие е променено на ООД с трима съдружници – с по 45% от дяловете Меджик флейм ЕООД и фирма Тера, собственост на майката на кмета на Община Добрич Йордан Йорданов Даниела Георгиева, и 10% на Ерхан Фикрет. Според Детелина Николова това действително е облагодетелстване чрез използване на служебно положение и е недопустимо поведение за един кмет. „Сигурно добре е подготвяно години наред, стъпка по стъпка промяната, обединяването и изчистването на отделни парчета земя, за да може този огромен терен да бъде предложен за подобна инвестиция“, заяви Детелина Николова. Тя припомни и че кметът на Община Добрич Йордан Йорданов не е присъствал по време на сесията на Общинския съвет на 19 септември, за да отговори на всички въпроси по спорната докладна записка. 

Като опит за манипулация на местния законодателен орган определи Иво Пенчев факта, че във внесената от Йордан Йорданов докладна записка е посочена фирмата ЕООД СОЛ ИНВИКТУС 444, знаейки че 16 месеца по-рано дружеството вече не е ЕООД, а ООД, част от което е и неговата майка. Иво Пенчев заяви, че „ при всички положения това не е честно и открито управление, а целенасочен и организиран опит на три или повече лица, начело с Йордан Йорданов, за облагодетелстване за сметка на общината“. Той призова Йорданов да има достойнството и да се оттегли от надпреварата за кмет, за да не срещне справедливия гняв на добричлии  заради явната схема за придобиване на земя от 1 223 дка в рамките на града на цена от 1.20 лв. на кв.м. 

Камелия Койчева заяви, че поведението на кмета на общината и общинската администрация не кореспондира с идеята за открито, прозрачно и диалогично управление.

Детелина Николова отговори и на задочния въпрос защо Постоянната комисия „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси“ към Общинския съвет, чийто председател е тя, не е разгледала въпроса, като разясни, че според нейните вътрешни правила тя няма компетенциите да се занимава с подобни случаи, когато става въпрос за длъжностни лица, заемащи високи постове, какъвто е кметът на Община. Затова и те са изпратили сигнала до КПКОНПИ в София. Произнасянето на комисията е в срок от един месец от подаването на сигнала, при положение че не се изискат допълнителни документи за установяването на фактите и обстоятелствата.