Община Kаварна с нов електромобил

Електромобилът е закупен по проект „Черноморска Електромобилност“

Община Kаварна с нов електромобил

Община Каварна изпълнява проект “Черноморска Електромобилност” с ДБФП № Д-33-9/31.03.2023г. по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Общият му бюджет е 779 674,75 лева.


Водещ бенефициент по проекта е община Каварна, а партньори по проекта са общините Долни Чифлик, Бяла, Дългопол, Несебър, Приморско, Асоциация на Българските Черноморски Общини и Smart Innovation Norway AS, Норвегия.

Една от дейностите в проекта е закупуване по един електромобил за всяка община, който ще се използва за предоставяне на общински услуги. Автомобилът на община Каварна вече е факт и е на стойност 46 830,00 лв. Закупен е изцяло със средства по проекта и той ще остане актив за общината.