Над 50% от посетилите област Добрич през месец юни са от Румъния

В областта през юни 2023 г. са функционирали 166 обекта за настаняване, сочат данните на Националната статистика

Над 50% от посетилите област Добрич през месец юни са от Румъния

Броят на стаите в тях е 11.4 хил., а на леглата - 26.8 хиляди. В сравнение с юни 2022 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 10.7 %, а броят на леглата в тях намалява с 11.3%.


Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2023 г., е 244.6 хиляди. Българските граждани са реализирали 54.2 хил. нощувки, а чуждите - 190.4 хиляди.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2023 г. достига 60.6 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юни 2023 г., са 20.5 хил. и са реализирали средно по 2.6 нощувки. Чуждите граждани са 40.1 хил. и са реализирали средно по 4.7 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2023 г. е 32.6%, като се увеличава с 6.3 процентни пункта в сравнение с юни 2022 година. Чуждестранните туристи, посетили област Добрич, са предимно от Румъния (52.6%).

Приходите от нощувки през юни 2023 г. достигат 14.4 млн. лева, като приходите от чужди граждани са 11.1 млн. лв., а от български граждани - 3.3 млн. лева.