НВО 4 клас: 376 отлични оценки по български език в областта

На НВО 4 клас са се явили 1104 ученици на български език и литература и математика

НВО 4 клас: 376 отлични оценки по български език в областта

Средният резултат в областта по БЕЛ е 67.85 точки. В сравнение с миналата година, тези резултати са малко по-всиоки. Средният резултат по БЕЛ в страната е 70.52. 376 ученици в областта имат шестици, а 117 са със слаба оценка.


Средният резултат в областта по математика е 61,10 точки. Сравнено с миналата година, резултатите отново са по-високи. На национално ниво резултатът е 64.40. 199 ученици са се представили отлично по математика, а 116 са със слаба оценка.